Rysslands Nationaldag

Konsulära avdelningen stängs för 12 juni 2017.


Rysslands Nationaldag

Konsulära avdelningen stängs för 1, 8-9 maj 2017.


Internationella kvinnodagen

Konsulära avdelningen stängs för 8 mars 2017.


Fäderneslandsförsvararens dag

Konsulära avdelningen stängs för 23-26 februari 2017.


Rysslands Nationaldag

Konsulära avdelningen stängs från 31 December 2016 – 8 Januari 2017.