OBS!

Ta gärna hänsyn till att f.o.m. den 13 juni 2012 ska Ryska Ambassadens konsulära avdelning handlägga visumansökningar för resenärer till Ryssland i elektronisk form. Man kan fylla i ansökan på Ryska Utrikesministeriets konsulära departements websida: visa.kdmid.ru. När man söker visum ska han/hon lämna in elektronisk visumansökan i papersform som kan skrivas ut från denna websida. F.o.m. den 30 juli 2012 handläggs andra typer av visumansökningar ej.