Rysslands Ambassadör i Sverige Victor Tatarintsevs tal i samband med Rysslands nationaldag

Your Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends,

Today we celebrate together one of the major Russian state holidays - the Day of Russia!

Today we honor our motherland, which we love and which we are very proud of. We cherish our great history, our rich cultural and scientific heritage. We are proud of our people, who, even in the extremely difficult times, facing the most serious external challenges are able to evolve, to make breakthroughs to the new political, economic, scientific and creative achievements.

The Russian economy entered the recovery phase. The volume of Russia's gross national product is growing for the third consecutive quarter; inflation targets have been met. Our country demonstrates not so bad dynamics in improving the business climate. High quality of the Russian macroeconomic policy is noted by international investors and business leaders, for whom it is a valid argument in favor of working in the Russian market. Corresponding positive dynamics can be seen regarding inflow of foreign investments into the domestic economy.

The Russian Federation cares not only about the prosperity of their own people, but also makes a significant contribution to the progress of the entire world’s civilization, to the maintenance of international peace and security on the principles of independent development, taking into account the interests of all states, including Sweden.

Russia and Sweden are as we all know neighboring countries with quite a rich history of ups and downs in form of wars, conflicts and peaces. And now our relations are going through not the best period of their development. We have to admit to our pleasure that lately we could witness some signs and steps showing that awareness of no use of freezing ties with such a global actor like Russia - slowly but surely becomes stronger and gets more support here.

As far as the Russian Federation is concerned we are always open and ready to re-establish the level and scope of our bilateral interaction to at least what was the case 3-4 years ago.

The strength and the key to the successful development of Russia lie with civil and national consent in our vast multinational country with a complex federal structure - 85 subjects of the federation, 22 of which are republics. And today we would like to offer you a closer look at one of such Russian regions - the Chuvash Republic, which is situated in Central Russia and where the legendary Volga river is flowing by.

We with the support of the Plenipotentiary representative of Chuvashia to the President of Russia and the Russian fund of cultural and educational programs "Open Sea" have prepared a photo exhibition with a video presentation about Chuvashia and a short performance of a Chuvash folk music group.

I am sure that this presentation will help you to discover a new comer of Russia which you will want to visit, learn more about it, establish business and cultural contacts with it.

Mer..


Mottagning med anledning av Segerdagen

Den 8 maj höll Ambassaden en mottagning med anledning av 72-årsdagen av Segern i Stora fosterländska kriget.

Bland arrangemangets gäster fanns krigsveteraner, företrädare för svenska officiella myndigheter, lokala samhällspolitiska, affärsmässiga, vetenskapliga och kulturella kretsar, den diplomatiska kåren, ryska landsmän.


Ambassadens fejk-sida på Facebook

Kontot "Ryska Ambassaden" på "Facebook" har ingen anknytning till Ambassadens verksamhet.


Angående hbtq-personers rättigheter i Tjetjenien

I samband med informationen om att hbtq-personers rättigheter ska ha kränkts i den Tjetjenska delrepubliken har vi äran att meddela följande.

Anledningen till ältandet av detta inlägg var en artikel av journalisten E.Milasjina i tidningen ”Novaja Gazeta”, vars innehåll inte fått någon bekräftelse. Det har inte kommit några anmälningar till rättsvårdande myndigheter från eventuella ”offer” för förföljelser, hot och våld. Trots detta har man, för att kolla påståendena, som bland annat spreds i ”Novaja Gazeta” förfrågat alla berörda ryska myndigheter.

Den ovannämnda publikationen och den efterföljande skärpningen av informationsläget i sin tur förorsakades av att den ryske hbtq-ledaren N.Alexeev i mars hade initierat att skicka över ansökningar om att få genomföra massaktioner till skydd för ”hbtq-rättigheter” i Stavropol, Naltjik, Tjerkessk och Majkop.

Den 19 april hölls en medborgardemonstration i Naltjik mot pride-paraden. Invånare i dessa regioner uttryckte på nätet sin protest mot planerade hbtq-arrangemang. En rad andra stadsadministrationer vägrade att ge tillstånd för genomförande av sådana aktiviteter, och N.Alexeev överklagade deras beslut i domstolen.

E.Milasjinas artiklar kom ut först efter det att N.Alexeev hade skickat ansökningar om att anordna pride-paraderna. Hon skriver att rättsvårdande myndigheter skulle ha förföljt hbtq-aktivister för att förebygga marscher i en del städer i Norra Kaukasien. Bland de gripna påstås vara representanter för den tjetjenska muftirådet, varav kända och inflytelserika religiösa personligheter som står Tjetjeniens president R.Kadyrov nära, samt två berömda tjetjenska TV-ankare.

Som följd av ”Novaja Gazetas” påstådda avslöjande samlade den Tjetjenska delrepublikens religiösa muslimstyrelse den 2 april ett brett majlismöte på den centrala moskén ”Tjetjeniens hjärta” med deltagande av sex tusen människor, bland annat religiösa representanter och vanliga människor. Deltagarna upplystes om att de av E.Milasjina spridna uppgifterna utgör en del i det informationskriget vilket destruktiva krafter utlöst i syfte att destabilisera läget samt diskreditera landets och regionens ledning.

Den 6 april initierade de regionala myndigheterna en rundabordsdiskussion för att motverka spridning av förvanskade uppgifter under rubriken ”Kaukasiska traditioner i moderna realiteter” med ett efterföljande besök av människorättsaktivister, journalister och samhällsdebattörer i staden Argun (Tjetjenien). Som resultat av mötet fördömde rundabordsdeltagarna tidningens provokation.

Människorättsrådet vid Tjetjeniens president meddelade att efter att ha analyserat uppgifterna om förföljelserna mot hbtq-samfundet i delrepubliken men ”inte hittat ens indirekta bevis på dem”. Samtidigt sade sig rådets medlem H.Saratova inte fått några sådana klagomål. H.Saratova påpekade att hon upprepade gånger hade hjälpt ”Novaja Gazetas” journalist med att samla officiell information, men ”denna gång jagar E.Milasjina några oklara mål och publicerar materialen som inte är baserade på fakta”. Hon rekommenderade E.Milasjina att dubbelkolla uppgifterna.

Noteras bör också att N.Alexeev själv i sin intervju åt tv-kanalen ”Dozjdj” och radio ”Komsomolskaja Pravda” kritiserade E.Milasjina för informationskampanjen mot Tjetjenien och anklagade journalisten för en uppsåtlig publicering av felaktiga uppgifter. Enligt N.Alexeev pågår det ingen ”jakt” på hbtq-personer i Tjetjenien. Under hela sin aktivistkarriär har han aldrig fått några klagomål från Tjetjeniens homosexuella. Enligt hans mening har E.Milasjinas verksamhet inte att göra med skyddet av hbtq-personer, utan journalisten jagar egenintressen.

Dessutom används f.d. militärkommendanturens byggnad (Argun, Kadyrovgatan, 99b), vilken journalisten pekar ut som ”ett hemligt fängelse”, av den Tjetjenska delrepublikens Inrikesministeriums avdelning i Argun som en lagerlokal och det närbelägna territoriet som en bilparkering.

E.Milasjinas uppgifter om förföljelserna mot hbtq-personer har således inte bekräftats efter kontakter med de tjetjenska och federala myndigheterna.


MINEPS VI - Kazan 2017

Mer..