Rysslands Dag

Konsulära avdelningen stängs för 14 juni 2020.

Första maj och Segerdagen

Konsulära avdelningen stängs för 1-10 maj 2021.

Internationella kvinnodagen

Konsulära avdelningen stängs för 8 mars 2020.

Fäderneslandsförsvararens dag

Konsulära avdelningen stängs för 22 och 23 februari 2020.

Nyårs helgdagar

Konsulära avdelningen stängs från 1 till 10 januari 2021.