Nyårs helgdagar

Konsulära avdelningen stängs från 1 till 8 januari 2020.

Nationella enighetsdagen

Konsulära avdelningen stängs för 4 november 2019.

Rysslands Nationaldag

Konsulära avdelningen stängs för 12 juni 2019.


Första maj och Segerdagen

Konsulära avdelningen stängs för 1-5 och 9-12 maj 2019. .


Internationella kvinnodagen

Konsulära avdelningen stängs för 8 mars 2019.