Handlingar utfardade av svenska myndigheter och styrkta med apostille av notarius publicus eller av Sveriges UD (Juridiska Expedition, UD, Malmtorgsgatan, 3A, 7tr, 103 23 Stockholm, tel. 08-405 51 00) galler i Ryssland. Legaliseringen av konsulara avdelningen vid Ryska Federationens Ambassad behovs inte langre.