Den första träffen för rysktalande ungdomar i Stockholm

Finna gemensamt vibe av att kommunicera på modersmålet.

I Stockholm hölls den första träffen för rysktalande ungdomar. Deltagarna var från städerna: Stockholm, Norrköping, Falun, Karlstad, Malmö och Helsingborg. Detta var det första evenemanget  Koordinationsrådet för organisationer av ryska landsmän (KSORS) Sverige anordnat av Svetlana Karlsson (Ryska riksförbundet i Sverige) och Daria Barmuk (SKRUV ideell förening).

Mötet var i Stockholm förra helgen på initiativ av aktivister från flera rysktalande ideella föreningar i Sverige och ryska ambassaden. Varför då? En anledning var definitivt för att diskutera problemen (stor andel tid gick åt att samtala kring att vi saknade umgänge med rysktalande ungdomar, för att ryska språket inte ska glömmas bort och även för att man inte ska bli helt utan sällskap innan man lär sig svenska) och börja planera för framtiden, hur pretentiöst det än låter.

”Jag medverkade bara i sista delen av evenemanget. Men det var just då det huvudsakliga syftet av vårt möte: vad vår nyfunna grupp av rysktalande ungdomar har för framtida tankar och planer” berättar Leo Karsikas, - “vi diskuterade kring vilka idéer vi har för gemensamma evenemang och projekt, som är realistiska och som vi skulle kunna arrangera inom snar framtid. 

Efter det delades vi in i två grupper för att mer detaljerat styra ihop våra idéer för framtida projekt. I min grupp tänkte vi ut två projekt på bara en halvtimme. Ena projektet vi kom på var vinteraktivitet där vi träffas för att åka skidor och det andra är en sommaraktivitet där vi vill spela och tävla med varandra i volleyboll. Vi planerar att välja regionala ledare. 

Vi vill också anordna zoom-träffar för nyanlända rysktalande ungdomar som inte kan prata svenska ännu, för att dem ska hitta nya kompisar i Sverige. Det är ett stort problem när man är ungdom och hamnar i ett främmande land utan sina vänner. 

Jag var väldigt förvånad över hur bra vårt samarbete i gruppen var, och hur effektivt vi arbetade ihop.”

Andra gruppen var minst lika kreativ och kom genast på förslaget att ha en musikfestival i Karlstad i sommar. En festival med bra musik och holi färg, för rysktalande ungdomar. 

Så många andra ideer kom på tal som inte skrevs ned! Ideer som bara väntar på sin tid, eller rättare sagt väntar på nästa träff där dessa ska diskuteras, det måste verkligen göras om.

“Höra sitt modersmål i Sverige - det är alltid glädje. Och när det är nöje och kommunikation med likasinnade så blir man extra glad!” - delar Tatiana Plutalova från Norrköping som bott i Sverige mindre än ett år men redan bestämt sig för aktivt deltagande.

“Vi klarade allt, extra tacksam för kreativiteten som vi fick av våra arrangörer.” - Ahmad Altaklah. “Utan Darias entusiasm och Svetlanas professionalism hade vi stannat som främlingar i gruppen. Tack vare dem lärde vi inte bara känna varandra utan vi fann ett gemensamt vibe, vilket hjälpte oss komma på våra framtida projekt.”

Man kan argumentera hur mycket man vill om ändamålet och formaliteter på liknande träffar men våra ideer och vänskap som fortfarande binder oss ihop efter en träff gör sitt jobb som en liten våg i ett stort hav.

“Vi vill uppmuntra ungdomar att bli mer aktiva i Sverige. På dessa två dagar då vi sågs gick vi ur vår comfort zone, fick mer tilliten för varandra och till slut så blev vi ett arbetande lag som gjorde mer på två dagar än vad som förväntades av oss. Det här är givetvis bara början för oss. Vi har redan nedskrivna projekt, vilket innebär att det kommer bli fler träffar.” - berättar en av arrangörerna Daria Barmuk.

Vad händer näst? Det beror helt och hållet på entusiasmen, men ungdomar brukar i regel inte ha något problem med den. Det betyder att vi förväntar oss fler träffar och säkerligen blir dessa ännu större

Sofia Shestopalova

Foto: Koordinationsrådet för organisationer av ryska landsmän

 


Förnyelse av utfärdandet viseringar av alla kategorier

I överensstämmelse med förordningen av Ryska Federationens regering av 10.23.2021 fördes Sverige upp in på listan över de länder vars medborgare och personer med uppehållstillstånd eller andra dokument som intygar rätten till permanent bosättning i dessa länder kan resa in i Ryska Federationen genom luftgränskontrollstationer på flygplatser.

Svenska medborgare, samt medborgare av andra länder och personer utan medborgarskap som har uppehållstillstånd i Sverige eller andra dokument som intygar rätten till permanent bosättning i Sverige kan vända sig till den konsulära avdelningen på Ryska Federationens Ambassad, Ryska Federationens Generalkonsulat i Göteborg eller det officiella Ryska visumcentret i Sverige i fråga om anmälningar för visum av alla typer i vanlig ordning. För andra länders medborgare och personer utan medborgarskap är det nödvändigt att uppvisa dokument som intygar rätten till permanent bosättning i Sverige.

Andra länders medborgare som är bosatta i Sverige permanent och har uppehållstillstånd kan resa in i Ryska Federationen utan visum under förutsättning att det finns gällande bilaterala avtal om en visumfri inresa i Ryssland. Vi uppmärksammar också det faktum att dessa medborgare behöver uppvisa originaldokument som intygar rätten till permanent bosättning i Sverige innan de stiger ombord på planet. Utan sådana dokument är inresa i Ryssland omöjligt t.o.m. med ett giltigt visum.

Epidemiologiska krav beträffande utländska medborgares inresa i Ryska Federationen kvarstår. Man behöver fylla i ett formulär och ha en giltig negativ PCR-test som utfördes senast 48 före inresan i Ryssland.


Om öppnandet av registrering i informationssystemet "UTBILDNING I RYSSLAND"

Från 20 januari till 20 februari 2021, för medborgare i Sverige och statslösa personer, inklusive landsmän som bor utomlands, öppnas registreringen i informationssystemet ("EDUCATION IN RUSSIA" - https://edu.rs.gov.ru) för att delta i urvalet för utbildning i Ryska federationen under läsåret 2021/2022 enligt kvoten för Ryska federationens regering.

IMPORTANT MESSAGE TO VISITORS OF THE CONSULAR SECTION

IN COMPLIANCE WITH THE ORDER OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION DATED 29 APRIL 2020 NO. 1170-R DUE TO COVID-19 ENTRY INTO THE RUSSIAN FEDERATION IS TEMPORARILY PROHIBITED FOR FOREIGN CITIZENS AND STATELESS PERSONS UNTIL FURTHER NOTICE

ENTRY INTO THE RUSSIAN FEDERATION IS TEMPORARILY PROHIBITED FOR FOREIGN CITIZENS AND STATELESS PERSONS FROM 18 MARCH 2020 TO 1 MAY 2020

In order to prevent the spread of coronavirus infection (COVID 19) in the Russian Federation and in compliance with the Government Order № 635, from 18 March 2020 to 1 May 2020, entry into the Russian Federation is temporarily prohibited for foreign citizens and stateless persons.

Consular section of the Embassy as well as the Consulate General in Gothenburg  from 18 March 2020 temporarily suspend the acceptance of documents, registration and issuance to foreign citizens and stateless persons of all categories of visas, except for diplomatic and official ones. Private visas in emergency cases of a death of a close relative will still be issued.

Drivers and crew members can apply for visa as usual.

From 18 March 2020 visa processing in the form of an electronic document for foreign citizens is temporarily suspended.