Arktiska forumet i Sankt Petersburg

Den 9:e internationella arktiska forumet ”Arktis: nutid och framtid” kommer att äga rum i Sankt Petersburg den 5-7 december i år. Evenemanget arrangeras av Polarutforskarnas förbund (ASPOL).

Detta evenemang samlar forskare, affärsmän, företrädare av civilsamhälle samt myndigheter i syfte att diskutera utvecklingen av Arktis på olika nivåer genom dialogen med civilsamhället. Forumet får stödet från Statliga kommissionen för utvecklingen av Arktis, Federationsrådet, Statsduman samt berörda federala ministerier.

Drygt 2500 representanter från 40 ryska områden och 20 länder förväntas att delta i Forumets aktiviteter.

Forumets presentation och dagordning.

För att delta vänligen fyll i blanketten.

Ytterligare information finns på Forumets hemsida: http://www.forumarctic.com/eng/conf2019/


Invigning av minnessten på Rysskyrkogården på Visingsö, 25:e maj 2019

Läs mer: Booklet_Invigningsceremoni.pdf

Kompassen från den förlista ubåten Som överlämnades till Ryska Ambassaden i Sverige

Den 13 juli 2018 överlämnade Sjöpolisen Stockholm till Ryska Ambassaden i Sverige kompassen från Ryska Imperieflottans ubåt Som vilken hade förlist år 1916 i det svenska territorialhavet nära Grisslehamn (Stockholms län) och upptäckts år 2015 av det svenska dykarföretaget Ocean X Team.


Överlämnandet utfördes efter ikraftträdandet av Sjöpolisens beslut av 17 augusti 2016 om Ryska Federationens äganderätt till föremålet, vilket bekräftades bland annat av Sveriges Högsta Förvaltningsdomstol.

Efter att alla juridiska formalia med berörda svenska myndigheter fullföljts är det tänkt att utföra kompassen till Ryssland för att ställa den ut på ett av profilmuseerna.
Återlämnandet av kompassen till Ryssland anses vara en del av det gemensamma mellanstatliga militärhistoriska rysk-svenska minnesprojektet kring framtiden av ubåten Som.


Press conference on the results of briefing to the OPCW with participation of Douma's residents

Press conference on the results of briefing to the OPCW with participation of Douma's residents

Telefonsamtal mellan Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov och Sveriges utrikesminister Margot Wallström

Mer..