För att delta i urvalet för utbildning i Ryska federationen läsåret 2022/2023 enligt kvoten från Ryska federationens regering för medborgare i Sverige och statslösa personer, inklusive landsmän bosatta utomlands, är registrering för närvarande öppen i informationssystemet "UTBILDNING I RYSSLAND". Registrering och godkännande av ansökningsblanketter kommer att genomföras fram till 31 oktober 2021.