Som en del av fördelningen av kvoter för kostnadsfri utbildning i ryska högskolor accepterar den ryska Ambassaden i Sverige preliminära ansökningar för läsåret 2020/2021. Uppgifter om antalet sådana ansökningar beaktas av «Rossotrudnichestvo» och Ryska federationens utbildnings- och vetenskapsministerium när de bildar en kvotfond för landet, vilket ökar chansen för kandidater att få dem. Inlämning av preliminära ansökningar är inte ett obligatoriskt förfarande, ovanstående information är rådgivande! Det huvudsakliga villkoret för deltagande i tävlingen är registrering på portalen «RussiaStudy» och korrekt ifyllning av ansökningsformuläret före start av urvalstesterna!

Texten till den preliminära ansökningen skickas till Ambassadens e-postadressen - rusembassy@telia.com. Det är nödvändigt att ange kandidatens namn och efternamn, specialitetskod, det planerade antagningsåret och även göra en länk till «RussiaStudy» - portalen.

Ett exempel:
RussiaStudy
Efternamn och förnamn:
Specialitetskod:
Antagningsåret:

Preliminära ansökningar accepteras till 10.10.2019.

För efterföljande passering av alla urvalsstadier bör du dessutom registrera dig på «RussiaStudy» - portalen (för läsåret 2020/2021), fylla i ett elektroniskt ansökningsformulär på webbplatsen, bifoga nödvändiga elektroniska kopior av dokument till den och spåra status för ditt konto, liksom tillgänglighet av kommentarer från administratörerna för portalen och ambassaden (relevanta meddelanden om alla ändringar skickas automatiskt till din e-postadress). Webbplatsen «RussiaStudy» innehåller detaljerad information om förfarandet för att erhålla kvoter, om ryska högskolor och de utbildningsprogram som de erbjuder.