För att delta i urvalet för studier i Ryska federationen inom den ryska federationens kvot, med början från läsåret 2020/2021, bör utländska medborgare och medborgare, inklusive statslösa personer, använda informationssystemet SYSTEMET FÖR ATT INSAMLA ANSÖKNINGAR FÖR STUDIER I RUSSISKA FEDERATION ”- http://edu.rs.gov.ru (future-in-russia.com).
Registrering på den här portalen är öppen från 10 januari 2020.
Den tidigare befintliga Internetportalen "Russia.Study" är inte längre behörig att utföra denna aktivitet.