För att delta i urvalet för studier i Ryska federationen inom kvoten för Ryska federationens regering, läsåret 2021/2022, bör medborgare i Sverige och statslösa personer, inklusive landsmän som bor utomlands, använda informationssystemet "UTBILDNING I RYSSLAND "- https://edu.rs.gov.ru eller https://education-in-russia.com.
Registreringen på denna portal är öppen från 20 januari till 20 februari 2021.