I enlighet med den Ryska federationens resolution "Om migrationskortet" nr. 413 från den 16 augusti 2004, krävs det att en utländsk medborgare vid sin inresa till Ryssland får och fyller i migrationskortet samt uppvisar det för tjänstemannen vid gränskontrollorganet. Om den uppvisade information stämmer överens med information som finns i personens pass och visum sätter tjänstemannen vid gränskontrollorganet ett stämpel om inresa till Ryska Federationen i personens migrationskortet.

Migrationskortetsformulär utges gratis till utländska medborgare vid inresa till Ryska Federationen. Formulären kan fås av tjänstemän från gränskontrollorgan eventuellt av företrädare för organisationer som tillhandahåller transporttjänster för utländska medborgare som kommer in i Ryska Federationen.

Migrationskortet förvaras hos en utländsk medborgare under perioden av hans vistelse i Ryssland och visas i samband med andra handlingar som krävs för att registrera personen på vistelsen.

Vid eventuella skador eller förlust av migrationskortet bör en utländsk medborgare meddela den närmaste Rysslands inrikesministeriums territoriella organ inom tre dagar. När en utländsk medborgare skickar in handlingar på grundval av vilka han kom in i Ryska Federationen, får han en kostnadsfri kopia av migrationskortet.

Vid utresa från Ryssland krävs det att en utländsk medborgare överlämnar sitt migrationskort till en gränskontrolltjänsteman vid kontrollpunkten över Rysslands statsgräns.