Ryska Ambassaden vill se till att alla ska få den bästa möjliga servicen vad gäller att söka visum till Ryssland, varför ryska visumcenter Interlink Service Sweden AB finns till för att underlätta ansökningsprocessen. Kontoret är centralt beläget och ligger på Klara Östra kyrkogata 2A, Stockholm. Dem kan nås via telefon +46842845560, e-post stockholm@interlinkservice.ru eller genom att besöka hemsidan https://sweden.interlinkservice.world/sv/.

Visumcenterns huvudsakliga mål består i att göra ansökningsprocessen till en snabbare och enklare procedur. Den finns även till för att förklara regler och föreskrifter gällande visumutfärdande samt vistelse i Ryssland för samtliga sökande. Även att kontollera alla uppgifter och nödvändiga dokument ingår i personalens arbetsuppgifter, men också att företräda de sökandes sida vid inlämning samt upphätmtning av alla handlingar på Konsulatet.

Att fatta beslut om att bevilja eller avslå ett visum förblir däremot Konsulatets exclusiva rätt.
De sökande kan vända sig direkt till Konsulatet för att söka visum, vilket kan göras via Konsulatet hemsida http://stockholm.kdmid.ru/queue-en/.

För att undvika bokningslureri tar Konsulatet endast emot de sökandes handlingar som registrerade sig via hemsidan. Ifall uppgifterna den sökande lämnar in ej stämmer överens med de i bokningssystemet angivna uppgifter, tags ej emot den sökandes handlingar. Har man bokat en tid föreligger möjlighet att endast lämna in ett packet visumhandlingar vid besöket.