Ryska centrum för viseringsansökningar i Stockholm: Klara östra kyrkogata 2A, Stockholm, Sverige, interlinkservice.world/sweden/en .

Ryska visumcentralen skapades i syfte att höja servicenivеn för medborgare i Sverige, andra stater och statslösa personer som önskar att fе visum till Ryssland.

Personal stеr till tjänst med rеd och anvisningar i alla frеgor som rör viseringen, hjälper er att fylla i visumansökan och tar emot och färdigställer de handlingar som ni bifogar till er visumansökan och överlämnar underlaget till Konsulära avdelningen vid Rysslands ambassad.

Observera att det är Konsulära avdelningen som beviljar eller avslеr ansökan om visering. Visumcentralen bistеr endast med hjälp i samband med ansökningsprocessen.

Vid ansökan om ryskt visum genom Ruska visumcentralen uttages en konsulär avgift plus en serviceavgift – 315 SEK (4-10 arbetsdagar) /495 SEK (1-3 arbetsdagar).

Den konsulära avgiften uttages av Konsulära avdelningen och täcker kostnaderna för handläggningen av visumansökan. Avgiften kan variera beroende pе visumkategori, typ och giltighet, samt den sökandes nationalitet.

Serviceavgiften debiteras av visumcentralen för mottagande, iordningställande av samtliga handlingar och deras vidarebefordran till Konsulära avdelningen, samt utlämnande av handlingarna till den sökande.Betalning göras bara via bank enligt faktura.

Serviceavgift och konsulär avgift erläggs i förskott för handläggning av viseringsärendet och еterbetalas ej i händelse av avslag pе visumansökan.

Ryska Federationens Ambassad i Konungariket Sverige: Gjörwellsgatan 31, 112 60 Stockholm, e-mail: info.consrust@telia.com
Konsulära avdelningen: visumansökan endast pе preliminär bokning.