Nyårs helgdagar

Konsulära avdelningen stängs från 31 december 2021 till 9 januari 2022.

Förnyelse av utfärdandet viseringar av alla kategorier

I överensstämmelse med förordningen av Ryska Federationens regering av 10.23.2021 fördes Sverige upp in på listan över de länder vars medborgare och personer med uppehållstillstånd eller andra dokument som intygar rätten till permanent bosättning i dessa länder kan resa in i Ryska Federationen genom luftgränskontrollstationer på flygplatser.

Svenska medborgare, samt medborgare av andra länder och personer utan medborgarskap som har uppehållstillstånd i Sverige eller andra dokument som intygar rätten till permanent bosättning i Sverige kan vända sig till den konsulära avdelningen på Ryska Federationens Ambassad, Ryska Federationens Generalkonsulat i Göteborg eller det officiella Ryska visumcentret i Sverige i fråga om anmälningar för visum av alla typer i vanlig ordning. För andra länders medborgare och personer utan medborgarskap är det nödvändigt att uppvisa dokument som intygar rätten till permanent bosättning i Sverige.

Andra länders medborgare som är bosatta i Sverige permanent och har uppehållstillstånd kan resa in i Ryska Federationen utan visum under förutsättning att det finns gällande bilaterala avtal om en visumfri inresa i Ryssland. Vi uppmärksammar också det faktum att dessa medborgare behöver uppvisa originaldokument som intygar rätten till permanent bosättning i Sverige innan de stiger ombord på planet. Utan sådana dokument är inresa i Ryssland omöjligt t.o.m. med ett giltigt visum.

Epidemiologiska krav beträffande utländska medborgares inresa i Ryska Federationen kvarstår. Man behöver fylla i ett formulär och ha en giltig negativ PCR-test som utfördes senast 48 före inresan i Ryssland.


Rysslands Dag

Konsulära avdelningen stängs för 14 juni 2020.

Första maj och Segerdagen

Konsulära avdelningen stängs för 1-10 maj 2021.

Internationella kvinnodagen

Konsulära avdelningen stängs för 8 mars 2020.