1. Militär, Flyg och Marin Attaché -   -  Överste  Vladimir Ermachkov
2. Biträdande Militärattaché  –  Kommendörkapten Dmitry Tkachenko

E-post: stockholm-mil@mid.ru